Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 4 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16690
Kat. čís.: 97675
Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle
Electronic fee collection - Guidelines for EFC applications based on in-vehicle ITS stations
Třídicí znak: 018399Vydána: 01.07.2015    Cena: 851 Kč
  
TNI ISO/TR 13184-1
Kat. čís.: 94077
Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Intelligent transport systems - Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems - Part 1: General information and use case definitions
Třídicí znak: 018472Vydána: 01.11.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 13185-1
Kat. čís.: 91921
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Intelligent transport systems - Vehicle interface for provisioning and support of ITS services - Part 1: General information and use case definition
Třídicí znak: 018473Vydána: 01.12.2012    Cena: 479 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-10
Kat. čís.: 505081
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 10: Driver distraction and information display
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-9
Kat. čís.: 505082
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 9: Compliance and enforcement aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-8
Kat. čís.: 505083
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS- Část 8: Aspekty odpovědnosti
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 8: Liability aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-7
Kat. čís.: 505084
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 7: Privacy aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-6
Kat. čís.: 505085
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 6: 'Core system' risk assessment methodology
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-4
Kat. čís.: 505086
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 4: Minimum system requirements and behaviour for core systems
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 479 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-3
Kat. čís.: 505087
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 3: Concept of operations (ConOps) for 'core' systems
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 851 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-2
Kat. čís.: 505088
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 2: Framework overview
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 17424
Kat. čís.: 99023
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy
Intelligent transport systems - Cooperative systems - State of the art of Local Dynamic Maps concepts
Třídicí znak: 018485Vydána: 01.01.2016    Cena: 391 Kč
  
TNI 02 2930
Kat. čís.: 71538
Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek
Třídicí znak: 022930Vydána: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
TNI 02 2931
Kat. čís.: 71539
Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek
Třídicí znak: 022931Vydána: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 115 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 20172
Kat. čís.: 85749
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály
Welding - Grouping systems for materials - European materials
Třídicí znak: 050240Vydána: 01.04.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 20172
Kat. čís.: 81541
Zrušená
Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály
Welding - Grouping systems for materials - European materials
Třídicí znak: 050240Vydána: 01.08.2008Dat. zrušení: 01.04.2010   Cena: 323 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 15608
Kat. čís.: 80529
Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin
Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system
Třídicí znak: 050323Vydána: 01.02.2008    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15481
Kat. čís.: 80710
Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek
Welding of reinforcing steel - Tack weldability - Test methods and performance requirements
Třídicí znak: 051318Vydána: 01.03.2008    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 1749
Kat. čís.: 94423
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
Třídicí znak: 061002Vydána: 01.12.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 14788
Kat. čís.: 95442
Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems
Třídicí znak: 127012Vydána: 01.06.2014    Cena: 502 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Další strana >>