Technické normalizační informace


Vyhovuje 419 produktů
Aktuální strana 4 z 21

Předchozí strana Další strana >>

TNI ISO/TR 14806
Kat. čís.: 95185
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média
Intelligent transport systems - Public transport requirements for the use of payment applications for fare media
Třídicí znak: 018244Vydána: 01.05.2014    Cena: 434,5 Kč
  
TNI ISO/TR 21707
Kat. čís.: 94590
Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS
Intelligent transport systems - Integrated transport information, management and control - Data quality in ITS systems
Třídicí znak: 018272Vydána: 01.01.2014    Cena: 269,5 Kč
  
TNI ISO/TR 16786
Kat. čís.: 505215
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)
Intelligent transport systems - The use of simulation models for evaluation of traffic management systems - Input parameters and reporting template for simulation of traffic signal control systems
Třídicí znak: 018276Vydána: 01.06.2018    Cena: 393,8 Kč
  
TNI CEN/TR 16092
Kat. čís.: 92585
Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)
Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems
Třídicí znak: 018338Vydána: 01.04.2013    Cena: 535,7 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 16401-1
Kat. čís.: 504999
Zrušená
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Třídicí znak: 018385Vydána: 01.11.2018Dat. zrušení: 01.12.2023   Cena: 1788,6 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 16401-2
Kat. čís.: 504998
Zrušená
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite
Třídicí znak: 018385Vydána: 01.11.2018Dat. zrušení: 01.12.2023   Cena: 393,8 Kč
  
TNI CEN/TR 15762
Kat. čís.: 88641
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind metallised windshield
Třídicí znak: 018388Vydána: 01.08.2011    Cena: 269,5 Kč
  
TNI CEN/TR 16040
Kat. čís.: 87519
Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě
Třídicí znak: 018392Vydána: 01.01.2011    Cena: 535,7 Kč
  
TNI CEN/TR 16152
Kat. čís.: 92553
Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE
Electronic fee collection - Personalisation and mounting of first mount OBE
Třídicí znak: 018394Vydána: 01.03.2013    Cena: 535,7 Kč
  
TNI CEN/TR 16219
Kat. čís.: 89941
Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC
Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board equipment
Třídicí znak: 018395Vydána: 01.02.2012    Cena: 701,8 Kč
  
TNI CEN/TR 16690
Kat. čís.: 97675
Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle
Electronic fee collection - Guidelines for EFC applications based on in-vehicle ITS stations
Třídicí znak: 018399Vydána: 01.07.2015    Cena: 1261,7 Kč
  
TNI CEN/TR 17249-1
Kat. čís.: 508457
Inteligentní dopravní systémy - eSafety – Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel
Intelligent transport systems - eSafety - Part 1: Extending eCall to other categories of vehicle
Třídicí znak: 018468Vydána: 01.10.2019    Cena: 1032,9 Kč
  
TNI ISO/TR 13184-1
Kat. čís.: 94077
Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Intelligent transport systems - Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems - Part 1: General information and use case definitions
Třídicí znak: 018472Vydána: 01.11.2013    Cena: 434,5 Kč
  
TNI ISO/TR 13185-1
Kat. čís.: 91921
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
Intelligent transport systems - Vehicle interface for provisioning and support of ITS services - Part 1: General information and use case definition
Třídicí znak: 018473Vydána: 01.12.2012    Cena: 658,9 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-10
Kat. čís.: 505081
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 10: Driver distraction and information display
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 434,5 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-2
Kat. čís.: 505088
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 2: Framework overview
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 535,7 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-3
Kat. čís.: 505087
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 3: Concept of operations (ConOps) for 'core' systems
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 1261,7 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-4
Kat. čís.: 505086
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 4: Minimum system requirements and behaviour for core systems
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 658,9 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-6
Kat. čís.: 505085
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 6: 'Core system' risk assessment methodology
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 434,5 Kč
  
TNI ISO/TR 17427-7
Kat. čís.: 505084
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 7: Privacy aspects
Třídicí znak: 018482Vydána: 01.06.2018    Cena: 434,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...  Další strana >>