Technické normalizační informace


Vyhovuje 311 produktů
Aktuální strana 3 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI ISO/TR 24532
Kat. čís.: 88741
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících
Intelligent transport systems - Systems architecture, taxonomy and terminology - Using CORBA (Common Object Request Broker Architecture) in ITS standards, data registries and data dictionaries
Třídicí znak: 018207Vydána: 01.08.2011    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 25100
Kat. čís.: 89170
Zrušená
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů
Intelligent transport systems - Systems architecture - Harmonization of ITS data concepts
Třídicí znak: 018208Vydána: 01.10.2011Dat. zrušení: 01.05.2013   Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/TR 25100
Kat. čís.: 92807
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů
Intelligent transport systems - Systems architecture - Harmonization of ITS data concepts
Třídicí znak: 018208Vydána: 01.05.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 25102
Kat. čís.: 89171
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS
A Intelligent transport systems - System architecture - "Use Case" pro-forma template
Třídicí znak: 018209Vydána: 01.10.2011    Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/TR 25104
Kat. čís.: 84563
Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS
Intelligent transport systems - System architecture, taxonomy, terminology and data modelling - Training requirements for ITS architecture
Třídicí znak: 018211Vydána: 01.12.2009    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 26999
Kat. čís.: 93410
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS
Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverables
Třídicí znak: 018214Vydána: 01.08.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16742
Kat. čís.: 97859
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě
Intelligent transport systems - Privacy aspects in ITS standards and systems in Europe
Třídicí znak: 018218Vydána: 01.07.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 24014-3
Kat. čís.: 94078
Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi
Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media
Třídicí znak: 018240Vydána: 01.11.2013    Cena: 479 Kč
  
TNI ISO/TR 17185-2
Kat. čís.: 501671
Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě
Intelligent transport systems - Public transport user information - Part 2: Public transport data and interface standards catalogue and cross references
Třídicí znak: 018241Vydána: 01.02.2017    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 16427
Kat. čís.: 93409
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP)
Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP)
Třídicí znak: 018243Vydána: 01.08.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI ISO/TR 14806
Kat. čís.: 95185
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média
Intelligent transport systems - Public transport requirements for the use of payment applications for fare media
Třídicí znak: 018244Vydána: 01.05.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI ISO/TR 21707
Kat. čís.: 94590
Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS
Intelligent transport systems - Integrated transport information, management and control - Data quality in ITS systems
Třídicí znak: 018272Vydána: 01.01.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI ISO/TR 16786
Kat. čís.: 505215
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ)
Intelligent transport systems - The use of simulation models for evaluation of traffic management systems - Input parameters and reporting template for simulation of traffic signal control systems
Třídicí znak: 018276Vydána: 01.06.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16092
Kat. čís.: 92585
Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)
Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems
Třídicí znak: 018338Vydána: 01.04.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 16401-2
Kat. čís.: 504998
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite
Třídicí znak: 018385Vydána: 01.11.2018    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 16401-1
Kat. čís.: 504999
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Třídicí znak: 018385Vydána: 01.11.2018    Cena: 1250 Kč
  
TNI CEN/TR 15762
Kat. čís.: 88641
Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla
Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind metallised windshield
Třídicí znak: 018388Vydána: 01.08.2011    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16040
Kat. čís.: 87519
Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě
Třídicí znak: 018392Vydána: 01.01.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16152
Kat. čís.: 92553
Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE
Electronic fee collection - Personalisation and mounting of first mount OBE
Třídicí znak: 018394Vydána: 01.03.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16219
Kat. čís.: 89941
Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC
Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board equipment
Třídicí znak: 018395Vydána: 01.02.2012    Cena: 502 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Další strana >>