LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2874 produktů
Aktuální strana 4 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 9300-110
Kat. čís.: 506886
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-115
Kat. čís.: 505929
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 115: Explicit CAD assembly structure
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-200
Kat. čís.: 505350
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 2424
Kat. čís.: 81825
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky
Aerospace series - Marking of aerospace products
Třídící znak: 310460Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4300
Kat. čís.: 81663
Letectví a kosmonautika - Identifikační značení částí motorů - Konstrukční norma
Aerospace series - Identification marking of engine items - Design standard
Třídící znak: 310461Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4301
Kat. čís.: 83888
Letectví a kosmonautika - Způsoby identifikačního značení částí motoru - Technické požadavky
Aerospace series - Identification marking methods for engine items - Engineering requirements
Třídící znak: 310462Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4880
Kat. čís.: 518238
Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly
Aerospace series - General technical specification for standard parts
Třídící znak: 310463Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9136
Kat. čís.: 505524
Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)
Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
Třídící znak: 310470Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9721
Kat. čís.: 514384
Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému
Aerospace series - General recommendation for the BIT Architecture in an integrated system
Třídící znak: 310480Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-00
Kat. čís.: 507149
Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky
Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-00-01
Kat. čís.: 97742
Kosmické systémy - Terminologie
Space systems - Glossary of terms
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10
Kat. čís.: 97740
Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu
Space project management - Project planning and implementation
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-10-01
Kat. čís.: 96763
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání
Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-40
Kat. čís.: 96767
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací
Space project management - Teil 40: Configuration and information management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-60
Kat. čís.: 96768
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů
Space project management - Part 60: Cost and schedule management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16601-80
Kat. čís.: 96764
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik
Space project management - Part 80: Risk management
Třídící znak: 310501Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17350
Kat. čís.: 511313
SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma
SCM - Scheduling and Commanding Message - Standard
Třídící znak: 310504Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10
Kat. čís.: 502501
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Space product assurance - Product assurance management
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-04
Kat. čís.: 97402
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků
Space product assurance - Critical-item control
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16602-10-09
Kat. čís.: 510380
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody
Space product assurance - Nonconformance control system
Třídící znak: 310510Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>