NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 26 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12390-18
Kat. čís.: 512428
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů
Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12390-19
Kat. čís.: 517085
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 19: Stanovení elektrického odporu
Testing of hardened concrete - Determination of electrical resistivity
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12390-2
Kat. čís.: 510452
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-3
Kat. čís.: 509868
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-4
Kat. čís.: 509139
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12390-5
Kat. čís.: 510451
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-6
Kat. čís.: 518804
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles
Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12390-7
Kat. čís.: 510449
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511982)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2021  
  
ČSN EN 12390-8
Kat. čís.: 510453
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 12390-9
Kat. čís.: 517228
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování v rozmrazovacích solích - Odlupování
Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance with de-icing salts - Scaling
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12504-1
Kat. čís.: 511954
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
Třídící znak: 731303Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12504-2
Kat. čís.: 516652
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
Třídící znak: 731303Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12504-3
Kat. čís.: 73788
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení
Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force
Třídící znak: 731303Datum vydání: 01.09.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12504-4
Kat. čís.: 513118
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu
Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
Třídící znak: 731303Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13791
Kat. čís.: 513213
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Třídící znak: 731303Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14488-1
Kat. čís.: 74631
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu
Testing sprayed concrete - Part 1: Sampling fresh and hardened concrete
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14488-2
Kat. čís.: 77538
Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu
Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young sprayed concrete
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.03.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14488-3
Kat. čís.: 518650
Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles z vláknobetonu (při vzniku trhliny, mezní a zbytková)
Testing sprayed concrete - Part 3: Flexural strengths (first peak, ultimate and residual) of fibre reinforced beam specimens
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14488-4+A1
Kat. čís.: 81582
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu
Testing sprayed concrete - Part 4: Bond strength of cores by direct tension
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14488-5
Kat. čís.: 76956
Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles
Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption capacity of fibre reinforced slab specimens
Třídící znak: 731304Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Další strana >>