STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 373 produktů
Aktuální strana 3 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 4541
Kat. čís.: 15372
Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)
Metallic and other non-organic coatings. Corrodkote corrosion test (CORR test)
Třídící znak: 038142Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18516)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1995  
  
ČSN EN ISO 4543
Kat. čís.: 20375
Kovové a jiné anorganické povlaky - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování
Metallic and other non-organic coatings. General rules for corrosion tests applicable for storage conditions
Třídící znak: 038143Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN EN ISO 11463
Kat. čís.: 512319
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for the evaluation of pitting corrosion
Třídící znak: 038146Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10309
Kat. čís.: 21201
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška
Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test
Třídící znak: 038147Datum vydání: 01.04.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501471)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN ISO 12687
Kat. čís.: 54995
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)
Metallic coatings - Porosity tests - Humid sulfur (flowers of sulfur) test
Třídící znak: 038148Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15324
Kat. čís.: 81365
Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku
Corrosion of metals and alloys - Evaluation of stress corrosion cracking by the drop evaporation test
Třídící znak: 038149Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4519
Kat. čís.: 15928
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním
Electrodeposited metallic coatings and related finishes. Sampling procedures for inspection by attributes
Třídící znak: 038150Datum vydání: 01.02.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501472)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN ISO 10289
Kat. čís.: 62571
Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates - Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests
Třídící znak: 038151Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17081
Kat. čís.: 95976
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou
Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique
Třídící znak: 038152Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18332
Kat. čís.: 82250
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning porosity
Třídící znak: 038153Datum vydání: 01.11.2008  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10308
Kat. čís.: 76603
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti
Metallic coatings - Review of porosity tests
Třídící znak: 038154Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2064
Kat. čís.: 60034
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness
Třídící znak: 038155Datum vydání: 01.10.2000  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4516
Kat. čís.: 66399
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa
Metallic and other inorganic coatings - Vickers and Knoop microhardness tests
Třídící znak: 038159Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8401
Kat. čís.: 502521
Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti
Metallic coatings - Review of methods of measurement of ductility
Třídící znak: 038161Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 03 8162
Kat. čís.: 24505
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí
Electroplated coatings. Method of measurement of internal stress
Třídící znak: 038162Datum vydání: 01.08.1986  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 15730
Kat. čís.: 518470
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním
Metallic and other inorganic coatings - Electropolishing as a means of smoothing and passivating stainless steel
Třídící znak: 038164Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2819
Kat. čís.: 505768
Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti
Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings - Review of methods available for testing adhesion
Třídící znak: 038165Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13144
Kat. čís.: 507724
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem
Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test
Třídící znak: 038166Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6509-1
Kat. čís.: 96227
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení
Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc - Part 1: Test method
Třídící znak: 038167Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 21601
Kat. čís.: 95055
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for assessing the significance of stress corrosion cracks detected in service
Třídící znak: 038169Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>