VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 187 produktů
Aktuální strana 2 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 10303-201
Kat. čís.: 59676
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 201: Application protocol: Explicit draughting
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-202
Kat. čís.: 54817
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 202: Application protocol: Associative draughting
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-203
Kat. čís.: 54821
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu strukrury výrobku
Industrial automation systems and integration - Products data representation and exchange - Part 203: Application protocol: Configuration controlled design
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 59674)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2000  
  
ČSN ISO 10303-204
Kat. čís.: 69091
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 204: Application protocol: Mechanical design using boundary representation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-21
Kat. čís.: 73159
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-212
Kat. čís.: 69092
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 12047,2 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-215
Kat. čís.: 76611
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 215: Protokol aplikace: Ship arrangement
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 8091,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-22
Kat. čís.: 59678
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 22: Implementation methods: Standard data access interface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-224
Kat. čís.: 79414
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining feature
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 8091,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-227
Kat. čís.: 79399
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 10294,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-239
Kat. čís.: 501500
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 239: Application protocol: Product life cycle support
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 3106,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-24
Kat. čís.: 73158
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 24: Implementation methods: C language binding of standard data access interface
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-240
Kat. čís.: 79398
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 240: Application protocol: Process plans for machined products
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.09.2007    Cena: 6991,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-28
Kat. čís.: 81694
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 2734,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-31
Kat. čís.: 54818
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 31: Conformance testing methodology and framework: General concepts
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.04.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-32
Kat. čís.: 56577
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 32: Conformance testing methodology and framework: Requirements on testing laboratories and clients
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-34
Kat. čís.: 67930
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 34: Conformance testing methodology and framework: Abstract test methods for application protocol implementations
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-49
Kat. čís.: 56574
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 49: Integrated generic resources: Process structure and properties
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ISO 10303-50
Kat. čís.: 69090
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 50: Integrated generic resource: Mathematical constructs
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-501
Kat. čís.: 69094
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 501: Application interpreted construct: Edge-based wireframe
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2004    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>