VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 578 produktů
Aktuální strana 3 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1785
Kat. čís.: 71011
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic/mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanonens
Třídící znak: 560027Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14176
Kat. čís.: 502245
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí
Foodstuffs - Determination of domoic acid in raw shellfish, raw finfish and cooked mussels by RP-HPLC using UV detection
Třídící znak: 560028Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14177
Kat. čís.: 92087
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina
Foodstuffs - Determination of patulin in clear and cloudy apple juice and puree - HPLC method with liquid/liquid partition clean-up
Třídící znak: 560029Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5492
Kat. čís.: 84834
Senzorická analýza - Slovník
Sensory analysis - Vocabulary
Třídící znak: 560030Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512345)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
Změna  : a1 (Katalogové číslo: 502490)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2017Datum zrušení:  01.06.2021 
  
ČSN ISO 5496
Kat. čís.: 84068
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů
Sensory analysis - Methodology - Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
Třídící znak: 560031Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 506188)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2018  
  
ČSN EN ISO 5495
Kat. čís.: 84069
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška
Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test
Třídící znak: 560032Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500707)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2016  
  
ČSN EN ISO 4120
Kat. čís.: 514816
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška
Sensory analysis - Methodology - Triangle test
Třídící znak: 560032Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10399
Kat. čís.: 504952
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio
Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test
Třídící znak: 560032Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8587
Kat. čís.: 82012
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška
Sensory analysis - Methodology - Ranking
Třídící znak: 560033Datum vydání: 01.10.2008  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Amd.1 (Katalogové číslo: 94448)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
ČSN ISO 11036
Kat. čís.: 511608
Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury
Sensory analysis - Methodology - Texture profile
Třídící znak: 560034Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 11056
Kat. čís.: 514602
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy
Sensory analysis - Methodology - Magnitude estimation method
Třídící znak: 560035Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 8589
Kat. čís.: 81964
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště
Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms
Třídící znak: 560036Datum vydání: 01.09.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96427)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2015  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85757)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2010  
  
ČSN EN ISO 8586
Kat. čís.: 517575
Senzorická analýza - Výběr a výcvik senzorických posuzovatelů
Sensory analysis - Selection and training of sensory assessors
Třídící znak: 560037Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8588
Kat. čís.: 514144
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška „A” - „ne A”
Sensory analysis - Methodology - "A" - "not A" test
Třídící znak: 560038Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 3972
Kat. čís.: 92041
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti
Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
Třídící znak: 560039Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93372)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2013  
  
ČSN EN 1376+AC
Kat. čís.: 26232
Potraviny - Stanovení sacharinu ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda
Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method
Třídící znak: 560040Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1377+AC
Kat. čís.: 26233
Potraviny - Stanovení acesulfamu K ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda
Foodstuffs - Determination of acesulfam K in table top sweetener preparations - Spectrometric method
Třídící znak: 560041Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1378+AC
Kat. čís.: 26234
Potraviny - Stanovení aspartamu ve stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of aspartame in table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography
Třídící znak: 560042Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 1379+AC
Kat. čís.: 26235
Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of cyclamate and saccharin in liquid table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography
Třídící znak: 560043Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 12856
Kat. čís.: 58527
Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin - High performance liquid chromatographic method
Třídící znak: 560044Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>