VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 578 produktů
Aktuální strana 4 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12857
Kat. čís.: 58526
Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstufffs - Determination of cyclamate - High performance liquid chromatographic method
Třídící znak: 560045Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14122
Kat. čís.: 96678
Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by high performance liquid chromatography
Třídící znak: 560046Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12821
Kat. čís.: 92039
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)
Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol (D2)
Třídící znak: 560047Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12823-1
Kat. čís.: 96429
Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu
Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 1: Measurement of all-E-retinol and 13-Z-retinol
Třídící znak: 560048Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12823-2
Kat. čís.: 65595
Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení beta-karotenu
Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurement of b-carotene
Třídící znak: 560048Datum vydání: 01.10.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11037
Kat. čís.: 89905
Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků
Sensory analysis - Guidelines for sensory assessment of the colour of products
Třídící znak: 560049Datum vydání: 01.02.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 6658
Kat. čís.: 514780
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod
Sensory analysis - Methodology - General guidance
Třídící znak: 560050Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 56 0051
Kat. čís.: 29396
Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)
Determination of niacin (nicotine acid)
Třídící znak: 560051Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 4121
Kat. čís.: 84067
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic
Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative response scales
Třídící znak: 560052Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14148
Kat. čís.: 69359
Potraviny - Stanovení vitamínu K1 metodou HPLC
Foodstuffs - Determination of vitamin K1 by HPLC
Třídící znak: 560053Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13299
Kat. čís.: 503991
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu
Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile
Třídící znak: 560054Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12822
Kat. čís.: 96681
Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu
Foodstuffs - Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography - Measurement of alfa-, beta-, gama- and delta-tocopherol
Třídící znak: 560055Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14164
Kat. čís.: 95888
Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by high performance chromatography
Třídící znak: 560056Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23418
Kat. čís.: 515653
Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod
Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of bacteria - General requirements and guidance
Třídící znak: 560057Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17644
Kat. čís.: 515808
Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady
Foodstuffs - Detection of food allergens by liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) methods - General considerations
Třídící znak: 560058Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14573
Kat. čís.: 92091
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS
Foodstuffs - Determination of 3-monochlorpropane-1,2-diol by GC/MS
Třídící znak: 560059Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 11035
Kat. čís.: 66123
Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu
Sensory analysis - Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach
Třídící znak: 560061Datum vydání: 01.12.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16802
Kat. čís.: 500421
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni
Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP- MS
Třídící znak: 560062Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14132
Kat. čís.: 92090
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up
Třídící znak: 560063Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14133
Kat. čís.: 92092
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC method with immunoaffinity column clean-up
Třídící znak: 560064Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>