VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 578 produktů
Aktuální strana 8 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 11289
Kat. čís.: 18365
Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH
Heat-precessed foods in hermetically sealed containers. Determination of pH
Třídící znak: 560104Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 17468
Kat. čís.: 518889
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody
Microbiology of the food chain - Technical requirements and guidance on the establishment or revision of a standardized reference method
Třídící znak: 560104Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17604
Kat. čís.: 99635
Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření
Microbiology of the food chain - Carcass sampling for microbiological analysis
Třídící znak: 560105Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14332
Kat. čís.: 71999
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu
Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion
Třídící znak: 560106Datum vydání: 01.01.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7251
Kat. čís.: 77141
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique
Třídící znak: 560107Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518526)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024  
  
ČSN P CEN ISO/TS 17919
Kat. čís.: 95096
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium
Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia
Třídící znak: 560108Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18744
Kat. čís.: 500511
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin
Microbiology of the food chain - Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits
Třídící znak: 560109Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10273
Kat. čís.: 509512
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica
Třídící znak: 560110Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19020
Kat. čís.: 503958
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the immunoenzymatic detection of staphylococcal enterotoxins in foodstuffs
Třídící znak: 560111Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17062
Kat. čís.: 508987
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)
Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues in vegetable oils by LC-MS/MS (QuOil)
Třídící znak: 560112Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19343
Kat. čís.: 506419
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda
Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method
Třídící znak: 560113Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 17061
Kat. čís.: 508988
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami
Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods
Třídící znak: 560114Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 56 0115
Kat. čís.: 4419
Metody zkoušení těstovin
Methods of test for dough products
Třídící znak: 560115Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 56 0116
Kat. čís.: 4420
Metody zkoušení pekařských výrobků
Methods of testing for baked products
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.04.1975    Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36617)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1990  
  
ČSN 56 0116-1
Kat. čís.: 17697
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
Methods of baked products analysis. Part 1: General guidance
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 56 0116-2
Kat. čís.: 17698
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků
Methods of baked products analysis. Part 2: Sampling of baked products
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 56 0116-3
Kat. čís.: 17699
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody
Methods of baked products analysis. Part 2: Determination of moisture content
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 39430)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1995  
  
ČSN 56 0116-4
Kat. čís.: 32091
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině
Methods of baked products analysis. Part 4: Determination of ash and its part insoluble in acid
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.03.1993    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 56 0116-5
Kat. čís.: 15431
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného
Methods of baked products analysis - Part 5: Determination of sodium chloride content
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.03.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 56 0116-6
Kat. čís.: 17700
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku
Methods of baked products analysis. Part 6: Determination of fat content
Třídící znak: 560116Datum vydání: 01.07.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>