VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 578 produktů
Aktuální strana 6 z 29

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 16649-3
Kat. čís.: 500308
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl- -D-glucuronide
Třídící znak: 560079Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16649-1
Kat. čís.: 514659
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 1: Colony-count technique at 44 °C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide
Třídící znak: 560079Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16649-2
Kat. čís.: 67127
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of b-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 °C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-glucuronide
Třídící znak: 560079Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16857
Kat. čís.: 503125
Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s „headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)
Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS)
Třídící znak: 560080Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16852
Kat. čís.: 503127
Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS
Foodstuffs - Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits, fruit marc spirits and other spirit drinks - GCMS method
Třídící znak: 560081Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16943
Kat. čís.: 503126
Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES
Foodstuffs - Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, sulfur and zinc by ICP-OES
Třídící znak: 560082Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4833-1
Kat. čís.: 95139
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique
Třídící znak: 560083Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514601)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN EN ISO 4833-2
Kat. čís.: 95140
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique
Třídící znak: 560083Datum vydání: 01.04.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 514600)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2022  
  
ČSN 56 0084
Kat. čís.: 29408
Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách
Food products. Enumeration of mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms by cultivation in liquid soils
Třídící znak: 560084Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 36542)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1989  
  
ČSN ISO 4832
Kat. čís.: 86705
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coliforms - Colony-count technique
Třídící znak: 560085Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4831
Kat. čís.: 86555
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms - Most probable number technique
Třídící znak: 560086Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15216-1
Kat. čís.: 502911
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification
Třídící znak: 560087Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512737)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN EN ISO 15216-2
Kat. čís.: 508984
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu
Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 2: Method for detection
Třídící znak: 560087Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6579-1
Kat. čís.: 509878
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp.
Třídící znak: 560088Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511061)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN P CEN ISO/TS 6579-2
Kat. čís.: 93966
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu
Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique
Třídící znak: 560088Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6888-1
Kat. čís.: 515086
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Method using Baird-Parker agar medium
Třídící znak: 560089Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518405)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024  
  
ČSN EN ISO 6888-2
Kat. čís.: 515087
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium
Třídící znak: 560089Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518406)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024  
  
ČSN EN ISO 6888-3
Kat. čís.: 68806
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers
Třídící znak: 560089Datum vydání: 01.11.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 73700)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2005  
  
ČSN 56 0090
Kat. čís.: 29410
Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
Food products. Detection of botulotoxins and Clostridium botulinum
Třídící znak: 560090Datum vydání: 01.07.1987    Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN ISO 7937
Kat. čís.: 74971
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique
Třídící znak: 560091Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>