LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2874 produktů
Aktuální strana 3 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 9130
Kat. čís.: 511105
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu
Aerospace series - Quality systems - Record retention
Třídící znak: 310432Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9131
Kat. čís.: 511106
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách
Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
Třídící znak: 310433Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9208
Kat. čís.: 513929
Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby)
Aerospace series - Programme management - Expression of need - Guidance on and format for (Need) Technical Specification
Třídící znak: 310434Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 62668-2
Kat. čís.: 508760
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů
Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources
Třídící znak: 310435Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9147
Kat. čís.: 516735
Letectví a kosmonautika - Management nepoužitelných položek
Aerospace series - Management of unsalvageable items
Třídící znak: 310436Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9215
Kat. čís.: 518054
Management programu - Definice zdůvodnění a kvalifikace - Návod k vypracování plánu odůvodnění definice a dokumentace odůvodnění definice
Programme Management - Definition justification and qualification - A guide to drawing up the definition justification plan and of the definition justification dossier
Třídící znak: 310437Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16082
Kat. čís.: 90214
Letištní a letecké bezpečnostní služby
Airport and aviation security services
Třídící znak: 310440Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16603-10
Kat. čís.: 505347
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství
Space engineering - System engineering general requirements
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-002
Kat. čís.: 505928
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 002: Requirements
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-003
Kat. čís.: 92308
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy
Aerospace series - LOTAR - Long term archiving and retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 003: Fundamentals and concepts
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-004
Kat. čís.: 92860
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 004: Description methods
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-005
Kat. čís.: 504078
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 005: Authentication and Verification
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-007
Kat. čís.: 504079
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a dokumenty
Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 007: Terms and References
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-010
Kat. čís.: 505759
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 010: Overview Data Flow
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-011
Kat. čís.: 92861
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu „Příprava dat“
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 011: Reference process description "Data preparation"
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-012
Kat. čís.: 92857
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu „Přijímání dat“
Aerospace series - LOTAR Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 012: Reference process description ''Ingest''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-013
Kat. čís.: 92859
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu „Archivace dat“
Aerospace series - LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 013: Reference process description ''Archival Storage''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-014
Kat. čís.: 92858
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu „Obnova dat“
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 014: Reference process description ''Retrieval''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-015
Kat. čís.: 92856
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu „Odstranění dat“
Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 015: Reference process description ''Removal''
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9300-100
Kat. čís.: 505932
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D
Aerospace series - LOTAR - Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
Třídící znak: 310450Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>