NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 10 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 17651-2
Kat. čís.: 519272
Nová
Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 2: Požadavky a doporučení pro mobilní kabiny
Simultaneous interpreting - Interpreters' working environment - Part 2: Requirements and recommendations for mobile booths
Třídící znak: 730503Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4043
Kat. čís.: 502256
Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky
Simultaneous interpreting - Mobile booths - Requirements
Třídící znak: 730504Datum vydání: 01.07.2017Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 9052-1
Kat. čís.: 32047
Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech
Acoustics - Determination of dynamic stiffness - Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
Třídící znak: 730505Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20109
Kat. čís.: 502258
Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky
Simultaneous interpreting - Equipment - Requirements
Třídící znak: 730506Datum vydání: 01.07.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20108
Kat. čís.: 504548
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky
Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements
Třídící znak: 730507Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24019
Kat. čís.: 516529
Simultánní tlumočnické doručovací platformy - Požadavky a doporučení
Simultaneous interpreting delivery platforms - Requirements and recommendations
Třídící znak: 730508Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 518278)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2023  
  
ČSN EN ISO 15186-1
Kat. čís.: 71040
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření
Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 1: Laboratory measurements
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.09.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15186-2
Kat. čís.: 87069
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 2: Field measurements (ISO 15186-2:2003)
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15186-3
Kat. čís.: 87067
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity - Part 3: Laboratory measurements at low frequencies (ISO 15186-3:2002)
Třídící znak: 730509Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12999-1
Kat. čís.: 512698
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12999-2
Kat. čís.: 512279
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 140-18
Kat. čís.: 77934
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 18: Laboratory measurement of sound generated by rainfall on building elements
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.07.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16283-1
Kat. čís.: 95655
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 505113)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2018  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505103)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
ČSN EN ISO 16283-2
Kat. čís.: 512287
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16283-3
Kat. čís.: 501642
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů
Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Façade sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-1
Kat. čís.: 514549
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-2
Kat. čís.: 514592
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-3
Kat. čís.: 514811
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-4
Kat. čís.: 515372
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10140-5
Kat. čís.: 515884
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení
Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment
Třídící znak: 730511Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>