NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1459 produktů
Aktuální strana 17 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1634-3
Kat. čís.: 72602
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters
Třídící znak: 730852Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1364-1
Kat. čís.: 503301
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
Třídící znak: 730853Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1364-2
Kat. čís.: 507011
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
Třídící znak: 730853Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1364-3
Kat. čís.: 99902
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)
Třídící znak: 730853Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1364-4
Kat. čís.: 99901
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration
Třídící znak: 730853Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1364-5
Kat. čís.: 508143
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
Třídící znak: 730853Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1365-1
Kat. čís.: 92527
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93880)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2013  
  
ČSN EN 1365-2
Kat. čís.: 503302
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1365-3
Kat. čís.: 58833
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1365-4
Kat. čís.: 58831
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1365-5
Kat. čís.: 72786
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1365-6
Kat. čís.: 72784
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
Třídící znak: 730854Datum vydání: 01.04.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15254-2
Kat. čís.: 84844
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 2: Masonry and Gypsum Blocks
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15254-3
Kat. čís.: 513331
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15254-4
Kat. čís.: 509119
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513126)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN EN 15254-5
Kat. čís.: 507021
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15254-6
Kat. čís.: 506238
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 6: Curtain walling
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15254-7
Kat. čís.: 507020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
Třídící znak: 730855Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15882-1+A1
Kat. čís.: 508144
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Třídící znak: 730856Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15882-2
Kat. čís.: 517322
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Třídící znak: 730856Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Další strana >>