NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 25 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12350-10
Kat. čís.: 86910
Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem
Testing fresh concrete - Part 10: Self-compacting concrete - L-box test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-11
Kat. čís.: 86911
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání
Testing fresh concrete - Part 11: Self-compacting concrete - Sieve segregation test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-12
Kat. čís.: 86912
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem
Testing fresh concrete - Part 12: Self-compacting concrete - J-ring test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 504039)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2018  
  
ČSN EN 12350-2
Kat. čís.: 509856
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
Testing fresh concrete - Part 2: Slump-test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-3
Kat. čís.: 509860
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-4
Kat. čís.: 509859
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
Testing fresh concrete - Part 4: Degree of Compactability
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-5
Kat. čís.: 509858
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-6
Kat. čís.: 510450
Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
Testing fresh concrete - Part 6: Density
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-7
Kat. čís.: 509866
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514752)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN 12350-8
Kat. čís.: 509867
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12350-9
Kat. čís.: 86908
Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou
Testing fresh concrete - Part 9: Self-compacting concrete - V-funnel test
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-1
Kat. čís.: 513109
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12390-10
Kat. čís.: 517792
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého
Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the carbonation resistence of concrete at atmospheric levels of carbon dioxide
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-11
Kat. čís.: 517832
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze
Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-12
Kat. čís.: 517835
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace
Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistence of concrete - Accelerated carbonation method
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-13
Kat. čís.: 518697
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-14
Kat. čís.: 518847
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí
Testing hardened concrete - Part 14: Semi-adiabatic method for determination of heat released by concrete during its hardening process
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-15
Kat. čís.: 518840
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí
Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-16
Kat. čís.: 518835
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu
Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12390-17
Kat. čís.: 518836
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem
Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep concrete in compression
Třídící znak: 731302Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Další strana >>