NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1459 produktů
Aktuální strana 20 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 15269-10
Kat. čís.: 88995
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel rolling shutter assemblies
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-11+AC
Kat. čís.: 508938
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-2
Kat. čís.: 99899
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-20
Kat. čís.: 511440
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 20: Smoke control for doors, shutters, operable fabric curtains and openable windows
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516287)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN 15269-3
Kat. čís.: 518808
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for doorsets, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-5+A1
Kat. čís.: 506738
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15269-7
Kat. čís.: 85956
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.05.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15080-12
Kat. čís.: 88291
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny
Extended application of results from fire resistance tests - Part 12: Loadbearing masonry walls
Třídící znak: 730869Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15080-8
Kat. čís.: 85792
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky
Extended application of results from fire resistance tests - Part 8: Beams
Třídící znak: 730869Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 16459
Kat. čís.: 509382
Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187
Třídící znak: 730870Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-1
Kat. čís.: 516639
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav
Extended application of test results on durability of selfclosing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-2
Kat. čís.: 516776
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken - Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů
Extended application of test results on durability of selfclosing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 2: Durability of self-closing of steel rolling shutters
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-3
Kat. čís.: 516640
Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav
Extended application of test results on durability of selfclosing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 3: Durability of self-closing of steel sliding doorsets
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-4
Kat. čís.: 512847
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken – Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
Extended application of test results on durability of selfclosing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance and/or smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17020-5
Kat. čís.: 517185
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 5: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných dřevěných dveřních sestav
Extended application of test results on durability of selfclosing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 5: Durability of self-closing of hinged and pivoted timber doorsets
Třídící znak: 730871Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0872
Kat. čís.: 18389
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Fire protection of buildings. Protection of buildings to extension of fire by air-distributing equipment
Třídící znak: 730872Datum vydání: 01.01.1996  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0873
Kat. čís.: 67070
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
Fire protection of buildings - Eqipment for fire-water supply
Třídící znak: 730873Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 0875
Kat. čís.: 87630
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Fire protection of buildings - Setting specification for design of fire detection and fire alarm systems in terms of fire safety solution
Třídící znak: 730875Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 13823+A1
Kat. čís.: 515713
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Třídící znak: 730881Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1182
Kat. čís.: 516264
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test
Třídící znak: 730882Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Další strana >>