NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 24 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1996-2 NA ed. A
Kat. čís.: 89156
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1996-3
Kat. čís.: 79841
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81022)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2008Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86813)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
ČSN EN 1996-3 NA ed. A
Kat. čís.: 89157
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 73 1105
Kat. čís.: 66611
Navrhování a provádění hurdiskových stropů
Floor structures of large hollow flat tiles - Design and execution
Třídící znak: 731105Datum vydání: 01.04.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 1200
Kat. čís.: 5544
Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
Nomenclature in field of concrete and concrete work
Třídící znak: 731200Datum vydání:   Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14673)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1987  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14672)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1990  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 36598)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1991  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 16180)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.05.1994  
  
ČSN 73 1201
Kat. čís.: 86363
Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
Design of concrete structures of buildings
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
ČSN EN 1992-3
Kat. čís.: 79273
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.11.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85372)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1992-3 NA ed. A
Kat. čís.: 88279
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.07.2011    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1992-1-1
Kat. čís.: 76653
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General reles and rules for buildings
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97176)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2015  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79029)ZrušenáCena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82662)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 88261)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85371)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 88558)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 99576)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2016  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 507749)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.11.2019  
  
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2
Kat. čís.: 507748
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
  
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 511214
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.11.2020    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1992-1-2
Kat. čís.: 76681
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.11.2006  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 509503)Cena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
Změna  : a1 (Katalogové číslo: 508276)ZrušenáCena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.09.2019Datum zrušení:  01.04.2020 
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79033)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2007Datum zrušení:  01.06.2015 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83614)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 97197
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731201Datum vydání: 01.05.2015    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1520 ed. 2
Kat. čís.: 88724
Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží
Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement
Třídící znak: 731203Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 91051)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2012  
  
ČSN 73 1208
Kat. čís.: 86573
Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
The design of waterworks concrete structures
Třídící znak: 731208Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 1992-4
Kat. čís.: 513430
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Třídící znak: 731220Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1992-4 NA ed. A
Kat. čís.: 517763
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Třídící znak: 731220Datum vydání: 01.08.2023    Cena: 77 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12602
Kat. čís.: 501211
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731221Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 1289
Kat. čís.: 89342
Terminologie v oboru pórobetonu
Terminology of autoclaved aerated concrete
Třídící znak: 731289Datum vydání: 01.11.2011  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
ČSN EN 12350-1
Kat. čís.: 509848
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus
Třídící znak: 731301Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Další strana >>