NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 22 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 21929-1
Kat. čís.: 96571
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Sustainability in building construction - Sustainability indicators - Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings
Třídící znak: 730922Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 21930
Kat. čís.: 505810
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services
Třídící znak: 730923Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 21931-1
Kat. čís.: 96570
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings
Třídící znak: 730924Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17680
Kat. čís.: 518203
Udržitelost ve výstavbě - Hodnocení potenciálu pro udržitelnou rekonstrukci budov
Sustainability of construction works - Evaluation of the potential for sustainable refurbishment of buildings
Třídící znak: 730925Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22057
Kat. čís.: 515415
Udržitelnost ve výstavbě - Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM)
Sustainability in buildings and civil engineering works - Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)
Třídící znak: 730930Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 37101
Kat. čís.: 514060
Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití
Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use
Třídící znak: 730931Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516671)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023  
  
ČSN ISO 15686-1
Kat. čís.: 95827
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-10
Kat. čís.: 95835
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-2
Kat. čís.: 95828
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-3
Kat. čís.: 95829
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3: Performance audits and reviews
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-4
Kat. čís.: 95830
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-5
Kat. čís.: 505811
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life-cycle costing
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-7
Kat. čís.: 505812
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 15686-8
Kat. čís.: 95833
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 8: Reference service life and service-life estimation
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO/TS 15686-9
Kat. čís.: 95834
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 9: Guidance on assessment of service-life data
Třídící znak: 730951Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 37100
Kat. čís.: 511163
Udržitelná města a společenství - Slovník
Sustainable cities and communities - Vocabulary
Třídící znak: 730960Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1997-1
Kat. čís.: 76531
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Třídící znak: 731000Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 95384)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2014  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 78274)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84131)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2009  
  
ČSN EN 1997-2
Kat. čís.: 80611
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
Třídící znak: 731000Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86750)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 88908)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2011  
  
ČSN 73 1004
Kat. čís.: 510143
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody
Geotechnical Design - Foundations - Requirements for calculation methods
Třídící znak: 731004Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
ČSN P 73 1005
Kat. čís.: 500889
Inženýrskogeologický průzkum
Ground investigation
Třídící znak: 731005Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
První strana Předchozí strana  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Další strana >>