NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 23 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1536+A1
Kat. čís.: 501264
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
Execution of special geotechnical works - Bored piles
Třídící znak: 731031Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12699
Kat. čís.: 99582
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
Execution of special geotechnical work - Displacement piles
Třídící znak: 731032Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14199
Kat. čís.: 99583
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
Execution of special geotechnical work - Micropiles
Třídící znak: 731033Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12063
Kat. čís.: 58341
Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny
Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls
Třídící znak: 731041Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14475
Kat. čís.: 75602
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
Execution of special geotechnical works - Reinforced fill
Třídící znak: 731045Datum vydání: 01.05.2006  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1537
Kat. čís.: 94422
Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy
Execution of special geotechnical work - Ground anchors
Třídící znak: 731051Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14490
Kat. čís.: 86829
Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin
Execution of special geotechnical works - Soil nailing
Třídící znak: 731055Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1538+A1
Kat. čís.: 501203
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls
Třídící znak: 731061Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12715
Kat. čís.: 511727
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
Execution of special geotechnical work - Grouting
Třídící znak: 731071Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12716
Kat. čís.: 510144
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž
Execution of special geotechnical work - Jet grouting
Třídící znak: 731072Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14679
Kat. čís.: 76587
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin
Execution of special geotechnical works - Deep mixing
Třídící znak: 731075Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14731
Kat. čís.: 75379
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním
Execution of special geotechnical works - Ground treatment by deep vibration
Třídící znak: 731078Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15237
Kat. čís.: 79103
Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény
Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
Třídící znak: 731081Datum vydání: 01.08.2007  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1996-1-1
Kat. čís.: 518807
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1996-1-1+A1
Kat. čís.: 94229
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.11.2013Datum zrušení: 30.03.2028 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515553)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022Datum zrušení:  01.04.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 518809)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024Datum zrušení:  30.03.2028 
  
ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A
Kat. čís.: 94995
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Národní příloha - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.03.2014Datum zrušení: 30.03.2028   Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515552)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2022Datum zrušení:  01.04.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 518811)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2024Datum zrušení:  30.03.2028 
  
ČSN EN 1996-1-2
Kat. čís.: 75170
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.08.2006  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 78270)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2007Datum zrušení:  01.03.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89270)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94373)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2013  
  
ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Kat. čís.: 94372
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 95356
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.06.2014    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1996-2
Kat. čís.: 77706
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Třídící znak: 731101Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81021)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.06.2008Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86812)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 89263)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
První strana Předchozí strana  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  Další strana >>