NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1468 produktů
Aktuální strana 21 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 1182
Kat. čís.: 516264
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test
Třídící znak: 730882Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1716
Kat. čís.: 505720
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
Třídící znak: 730883Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11925-2
Kat. čís.: 518311
Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test
Třídící znak: 730884Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14390
Kat. čís.: 78035
Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy
Fire test - Large-scale room reference test for surface products
Třídící znak: 730885Datum vydání: 01.05.2007    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 15117
Kat. čís.: 74930
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci
Guidance on direct and extended application
Třídící znak: 730886Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 15447
Kat. čís.: 76784
Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích
Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive
Třídící znak: 730887Datum vydání: 01.12.2006    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9239-1
Kat. čís.: 87027
Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source
Třídící znak: 730888Datum vydání: 01.11.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14135
Kat. čís.: 71821
Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti
Coverings - Determination of fire protection ability
Třídící znak: 730889Datum vydání: 01.03.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 13785-1
Kat. čís.: 84845
Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru
Reaction-to-fire tests for façades - Part 1: Intermediate-scale test
Třídící znak: 730890Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16733
Kat. čís.: 508141
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering
Třídící znak: 730892Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0895
Kat. čís.: 99489
Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
Fire protection of buildings - Circuit integrity maintenance of cable systems under fire conditions - Requirements, testing, classification Px-R, PHx-R and application of the test results
Třídící znak: 730895Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 15643
Kat. čís.: 513305
Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb
Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works
Třídící znak: 730901Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15978
Kat. čís.: 91565
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Třídící znak: 730902Datum vydání: 01.11.2012  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16309+A1
Kat. čís.: 96866
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Třídící znak: 730903Datum vydání: 01.04.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16627
Kat. čís.: 512488
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods
Třídící znak: 730904Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17472
Kat. čís.: 515578
Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody
Sustainability of construction works - Sustainability assessment of civil engineering works - Calculation methods
Třídící znak: 730905Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15804+A2
Kat. čís.: 513904
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Třídící znak: 730912Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15942
Kat. čís.: 515624
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-tobusiness
Třídící znak: 730913Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17672
Kat. čís.: 516528
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Horizontal rules for business-toconsumer communication
Třídící znak: 730914Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 15392
Kat. čís.: 89950
Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
Sustainability in building construction - General principles
Třídící znak: 730921Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Další strana >>