NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1459 produktů
Aktuální strana 19 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13381-4
Kat. čís.: 505048
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13381-5
Kat. čís.: 505863
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13381-6
Kat. čís.: 91761
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13381-7
Kat. čís.: 508213
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13381-8
Kat. čís.: 505840
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13381-9
Kat. čís.: 506464
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 9: Applied fire protection systems to steel beams with web openings
Třídící znak: 730858Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13238
Kat. čís.: 86106
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
Třídící znak: 730859Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-1
Kat. čís.: 508247
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-2
Kat. čís.: 519176
Nová
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance and/or smoke control tests, excluding ventilation services
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-2
Kat. čís.: 517785
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance and/or smoke control tests, excluding ventilation services
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.08.2023Datum zrušení: 01.05.2024 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13501-3+A1
Kat. čís.: 84831
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-4
Kat. čís.: 503029
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-5
Kat. čís.: 503040
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13501-6 ed. 2
Kat. čís.: 509082
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.12.2019Datum zrušení: 30.09.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516883)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023Datum zrušení:  01.01.2024 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 518319)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.2023Datum zrušení:  30.09.2024 
  
ČSN EN 13501-6+A1
Kat. čís.: 518318
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů
Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables
Třídící znak: 730860Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 518987)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2024  
  
ČSN 73 0863
Kat. čís.: 31054
Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Fire technical properties of materials. Determination of flame propagation along the surface of building materials
Třídící znak: 730863Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 94395)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2014  
  
ČSN 73 0865
Kat. čís.: 31056
Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
Fire protection of buildings. Evaluation of materials drainage of the soffits of ceilings and roofs
Třídící znak: 730865Datum vydání: 01.11.1987  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 15725
Kat. čís.: 517287
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů
Extended application on the fire performance of construction products and building elements: Principle of EXAP standards and EXAP reports
Třídící znak: 730866Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 1187
Kat. čís.: 90365
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
Test methods for external fire exposure to roofs
Třídící znak: 730867Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15269-1
Kat. čís.: 510594
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 1: General requirements
Třídící znak: 730868Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  Další strana >>