NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 11 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12354-5
Kat. čís.: 518016
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12354-6
Kat. čís.: 70592
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-1
Kat. čís.: 505647
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-2
Kat. čís.: 505646
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-3
Kat. čís.: 505645
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12354-4
Kat. čís.: 505644
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 4: Transmission of indoor sound to the outside
Třídící znak: 730512Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-1
Kat. čís.: 506482
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-2
Kat. čís.: 506483
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-3
Kat. čís.: 506484
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-4
Kat. čís.: 506485
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one Type A element
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10848-5
Kat. čís.: 513828
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků
Acoustics - Laboratory and field measurement of the flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements
Třídící znak: 730513Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16703
Kat. čís.: 500917
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
Třídící znak: 730514Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18233
Kat. čís.: 76502
Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech
Acoustics - Application of new measurement methods in building and room acoustics
Třídící znak: 730524Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0525
Kat. čís.: 51985
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
Acoustics - Acoustical design of rooms - General principles
Třídící znak: 730525Datum vydání: 01.02.1998    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0526
Kat. čís.: 51986
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku
Acoustics - Acoustical design of rooms - Sound studios and rooms for sound reception, control and monitoring
Třídící znak: 730526Datum vydání: 01.02.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0527
Kat. čís.: 517514
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely
Acoustics - Acoustical design of rooms - Rooms for cultural uses - Rooms in schools - Rooms for public purposes
Třídící znak: 730527Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 11654
Kat. čís.: 54621
Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti
Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption
Třídící znak: 730528Datum vydání: 01.12.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11821
Kat. čís.: 55123
Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony
Acoustics - Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen
Třídící znak: 730529Datum vydání: 01.02.1999  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16487
Kat. čís.: 97132
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost
Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
Třídící znak: 730530Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 717-1
Kat. čís.: 513204
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
Třídící znak: 730531Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Další strana >>