NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 15 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 9972
Kat. čís.: 503907
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method
Třídící znak: 730577Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13793
Kat. čís.: 62590
Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem
Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave
Třídící znak: 730578Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 12567-1
Kat. čís.: 87516
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010)
Třídící znak: 730579Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12567-2
Kat. čís.: 76082
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
Thermal performance of of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows (ISO 12567-2:2005)
Třídící znak: 730579Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0580-1
Kat. čís.: 78618
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Daylighting in buildings - Part 1: Basic Requierements
Třídící znak: 730580Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 87475)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 501902)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2017  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 508159)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN 73 0580-2
Kat. čís.: 78633
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Daylighting in buildings - Part 2: Daylighting in Residential Buildings
Třídící znak: 730580Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 96026)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2014  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 508160)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN 73 0580-3
Kat. čís.: 16441
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
Daylighting in schools
Třídící znak: 730580Datum vydání: 01.09.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20737)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 57211)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1999  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 508161)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN 73 0580-4
Kat. čís.: 16470
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
Daylighting in industrial buildings
Třídící znak: 730580Datum vydání: 01.09.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20738)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 57212)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1999  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 508162)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.2019  
  
ČSN EN 17037+A1
Kat. čís.: 517961
Denní osvětlení budov
Daylight in buildings
Třídící znak: 730582Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15657
Kat. čís.: 503780
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací
Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions
Třídící znak: 730590Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P 73 0600
Kat. čís.: 58545
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Waterproofing of buildings - Basic provisions
Třídící znak: 730600Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0601
Kat. čís.: 508311
Ochrana staveb proti radonu z podloží
Protection of buildings against radon from the soil
Třídící znak: 730601Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 73 0602
Kat. čís.: 508310
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials
Třídící znak: 730602Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0605-1
Kat. čís.: 94441
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů
Waterproofing of construction works - Flexible sheets for waterproofing - Requirements for use of bitumen sheets
Třídící znak: 730605Datum vydání: 01.06.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN P 73 0606
Kat. čís.: 60518
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Waterproofing of buildings - Continuous sheet water proofing - Basic provisions
Třídící znak: 730606Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN P 73 0610
Kat. čís.: 58539
Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení
Waterproofing of buildings - The rehabilitation of damp masonry and additional protection of buildings against ground moisture and against atmospheric water - Basic provision
Třídící znak: 730610Datum vydání: 01.11.2000    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 13943
Kat. čís.: 518749
Požární bezpečnost - Slovník
Fire safety - Vocabulary
Třídící znak: 730801Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0802 ed. 2
Kat. čís.: 517952
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Fire protection of buildings - Non-industrial buildings
Třídící znak: 730802Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN 73 0804 ed. 2
Kat. čís.: 517953
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Fire protection of buildings - Industrial buildings
Třídící znak: 730804Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
  
ČSN 73 0810
Kat. čís.: 500067
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Fire protection of buildings - General requirements
Třídící znak: 730810Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509770)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
První strana Předchozí strana  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Další strana >>