NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 16 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 73 0818
Kat. čís.: 21897
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
Fire protection of buildings - Person/surface rate in buildings
Třídící znak: 730818Datum vydání: 01.07.1997  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 65763)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.2002  
  
ČSN 73 0821 ed. 2
Kat. čís.: 78490
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering structures
Třídící znak: 730821Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0822
Kat. čís.: 32722
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Třídící znak: 730822Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 73 0824
Kat. čís.: 31047
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
Fire protection of buildings. Heating value of flammable substances
Třídící znak: 730824Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 16733-1
Kat. čís.: 516298
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů
Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 1: Selection of design fire scenarios
Třídící znak: 730825Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO/TS 16733-2
Kat. čís.: 516299
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 2: Návrhové požáry
Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires - Part 2: Design fire
Třídící znak: 730825Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 23932-1
Kat. čís.: 516336
Požárněbezpečnostní inženýrství - Obecné zásady - Část 1: Obecně
Fire safety engineering - General principles - Part 1: General
Třídící znak: 730826Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO/TS 29761
Kat. čís.: 516337
Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových scénářů chování uživatelů
Fire safety engineering - Selection of design occupant behavioural scenarios
Třídící znak: 730827Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0831
Kat. čís.: 88381
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Fire protection of buildings - Assembly rooms
Třídící znak: 730831Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92242)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 509106)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 511029)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.2020  
  
ČSN 73 0831 ed. 2
Kat. čís.: 511028
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Fire protection of buildings - Assembly rooms
Třídící znak: 730831Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 0833
Kat. čís.: 86662
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging
Třídící znak: 730833Datum vydání: 01.09.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92238)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 509107)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 517967)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2023  
  
ČSN 73 0834
Kat. čís.: 87631
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Fire protection of buildings - Changes of buildings
Třídící znak: 730834Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 88383)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 92237)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
ČSN 73 0835
Kat. čís.: 75181
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care
Třídící znak: 730835Datum vydání: 01.04.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 92253)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2013  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 509108)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 510830)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN 73 0835 ed. 2
Kat. čís.: 510829
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care
Třídící znak: 730835Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 73 0842
Kat. čís.: 94913
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Fire protection of buildings - Buildings for agricultural production
Třídící znak: 730842Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 505474)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN 73 0843
Kat. čís.: 62069
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Fire protection of buildings - Builldings for telecommunication service and for post service
Třídící znak: 730843Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82989)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2009  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 509109)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2020  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 510832)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN 73 0843 ed. 2
Kat. čís.: 510831
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Fire protection of buildings - Buildings for telecommunication service and for post service
Třídící znak: 730843Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0845
Kat. čís.: 90685
Požární bezpečnost staveb - Sklady
Fire protection of buildings - Storage rooms
Třídící znak: 730845Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN P 73 0847
Kat. čís.: 519348
Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy
Fire safety of buildings - Photovoltaic systems
Třídící znak: 730847Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 0848
Kat. čís.: 517820
Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody
Fire safety in buildings - Electrical equipment and installation
Třídící znak: 730848Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
První strana Předchozí strana  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Další strana >>