NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1459 produktů
Aktuální strana 14 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1946-2
Kat. čís.: 58219
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky
Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratory measuring heat transfer properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method
Třídící znak: 730562Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1946-3
Kat. čís.: 58218
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku
Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratory measuring heat transfer properties - Part 3: Measurements by heat flow meter method
Třídící znak: 730562Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1946-4
Kat. čís.: 61386
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně
Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 4: Measurements by hot box method
Třídící znak: 730562Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 1946-5
Kat. čís.: 61387
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky
Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 5: Measurements by pipe test method
Třídící znak: 730562Datum vydání: 01.03.2001    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 13786
Kat. čís.: 503688
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody
Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods
Třídící znak: 730563Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13789
Kat. čís.: 507363
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method
Třídící znak: 730565Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13009
Kat. čís.: 61407
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygric expansion coefficient
Třídící znak: 730566Datum vydání: 01.05.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10077-1
Kat. čís.: 507732
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 1: General
Třídící znak: 730567Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10077-2
Kat. čís.: 507731
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames
Třídící znak: 730567Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12664
Kat. čís.: 62476
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu
Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance
Třídící znak: 730568Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 12667
Kat. čís.: 62483
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu
Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance
Třídící znak: 730569Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 12939
Kat. čís.: 62485
Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu
Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Thick products of high and medium thermal resistance
Třídící znak: 730571Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN 12114
Kat. čís.: 61814
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda
Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method
Třídící znak: 730572Datum vydání: 01.08.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12570
Kat. čís.: 62355
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature
Třídící znak: 730573Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 94561)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2014  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 505858)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2018  
  
ČSN EN ISO 10456
Kat. čís.: 82583
Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot
Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)
Třídící znak: 730574Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85247)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN ISO 12571
Kat. čís.: 515000
Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygroscopic sorption properties
Třídící znak: 730575Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9972
Kat. čís.: 503907
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method
Třídící znak: 730577Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13793
Kat. čís.: 62590
Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem
Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave
Třídící znak: 730578Datum vydání: 01.09.2001  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 12567-1
Kat. čís.: 87516
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010)
Třídící znak: 730579Datum vydání: 01.01.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12567-2
Kat. čís.: 76082
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna
Thermal performance of of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows (ISO 12567-2:2005)
Třídící znak: 730579Datum vydání: 01.06.2006  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Další strana >>