NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1479 produktů
Aktuální strana 8 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15927-3
Kat. čís.: 85015
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data
Třídící znak: 730315Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15927-4
Kat. čís.: 87603
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Hygrotermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assesing the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4:2005)
Třídící znak: 730315Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15927-5
Kat. čís.: 73688
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO 15927.5:2004)
Třídící znak: 730315Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 90777)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.06.2012  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 91634)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2012  
  
ČSN EN ISO 15927-6
Kat. čís.: 92269
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperature differences (degree days)
Třídící znak: 730315Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12412-2
Kat. čís.: 70162
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Frames
Třídící znak: 730316Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12412-4
Kat. čís.: 70163
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 4: Roller shutter boxes
Třídící znak: 730316Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 52017-1
Kat. čís.: 515060
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Energy performance of buildings - Sensible and latent heat loads and internal temperatures - Part 1: Generic calculation procedures
Třídící znak: 730318Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12631
Kat. čís.: 507788
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance
Třídící znak: 730321Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15026
Kat. čís.: 518204
Teplotněvlhkostní chování stavebních součástí a prvků - Hodnocení šíření vlhkosti pomocí numerické simulace
Hygrothermal performance of building components and building elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation
Třídící znak: 730322Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 52003-1
Kat. čís.: 515062
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 1: General aspects and application to the overall energy performance
Třídící znak: 730324Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15193-1+A1
Kat. čís.: 513061
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9
Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9
Třídící znak: 730327Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN CEN/TR 15193-2
Kat. čís.: 502559
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9
Třídící znak: 730327Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23993
Kat. čís.: 88269
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of design thermal conductivity (ISO 23993:2008, Corrected version 2009-10-01)
Třídící znak: 730328Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0331-1
Kat. čís.: 511032
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Energy performance of buildings - Typical values for calculation - Part 1: General and calculation data per month
Třídící znak: 730331Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
ČSN P CEN/TS 16628
Kat. čís.: 97437
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPB standards
Třídící znak: 730332Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 16629
Kat. čís.: 97438
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards
Třídící znak: 730333Datum vydání: 01.11.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 52000-1
Kat. čís.: 506178
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures
Třídící znak: 730334Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516448)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN ISO 52010-1
Kat. čís.: 515061
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 1: Conversion of climatic data for energy calculations
Třídící znak: 730335Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 52016-1
Kat. čís.: 508210
Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy
Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures
Třídící znak: 730336Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516447)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2023  
  
ČSN EN ISO 52016-3
Kat. čís.: 518571
Nová
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov
Třídící znak: 730336Datum vydání: 01.03.2024    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>