NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 9 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 52018-1
Kat. čís.: 515324
Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností
Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features - Part 1: Overview of options
Třídící znak: 730337Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6781-3
Kat. čís.: 504671
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers
Třídící znak: 730340Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22097
Kat. čís.: 518641
Tepelná izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení tepelných vlastností
Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of thermal performance
Třídící znak: 730341Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 10916
Kat. čís.: 504262
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Calculation of the impact of daylight utilization on the net and final energy demand for lighting
Třídící znak: 730355Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P CEN/TS 15548-1
Kat. čís.: 96460
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 °C to 850 °C
Třídící znak: 730361Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0401
Kat. čís.: 31028
Názvosloví v geodézii a kartografii
Terminology in geodesy and cartography
Třídící znak: 730401Datum vydání: 01.07.1990  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
ČSN 73 0402
Kat. čís.: 86654
Značky veličin v geodézii a kartografii
Symbols of quantities in geodesy and cartography
Třídící znak: 730402Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 93012)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
ČSN 73 0405
Kat. čís.: 50572
Měření posunů stavebních objektů
Measurement of the displacement of building construction
Třídící znak: 730405Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 4463-1
Kat. čís.: 55737
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4463-2
Kat. čís.: 55736
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 2: Measuring stations and targets
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4463-3
Kat. čís.: 55735
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb
Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 3: Check-lists for the procurement of surveys and measurement services
Třídící znak: 730411Datum vydání: 01.06.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0415
Kat. čís.: 86653
Geodetické body
Survey control points
Třídící znak: 730415Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0420-1
Kat. čís.: 64923
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
Accuracy of setting out of constructions - Part 1: Fundamental requirements
Třídící znak: 730420Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0420-2
Kat. čís.: 64948
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
Accuracy of setting out of constructions - Part 2: Setting out deviations
Třídící znak: 730420Datum vydání: 01.07.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN ISO 10534-2
Kat. čís.: 519284
Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku
Acoustics . Determination of acoustic properties in impedance tubes . Part 2: Two-microphone technique for normal sound absorption coefficient and normal surface impedance
Třídící znak: 730501Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10534-1
Kat. čís.: 54724
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny
Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 1: Method using standing wave ratio
Třídící znak: 730501Datum vydání: 01.01.1999  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 62970)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2001  
  
ČSN EN ISO 9053-1
Kat. čís.: 510643
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu
Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method
Třídící znak: 730502Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9053-2
Kat. čís.: 511783
Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 2: Alternating airflow method
Třídící znak: 730502Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2603
Kat. čís.: 502257
Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements
Třídící znak: 730503Datum vydání: 01.07.2017Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17651-1
Kat. čís.: 519271
Nová
Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 1: Požadavky a doporučení pro stálé kabiny
Simultaneous interpreting - Interpreters' working environment - Part 1: Requirements and recommendations for permanent booths
Třídící znak: 730503Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>