STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 2 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 8407
Kat. čís.: 513072
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám
Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens
Třídící znak: 038102Datum vydání: 01.08.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16348
Kat. čís.: 68517
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu
Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning appearance
Třídící znak: 038103Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8565
Kat. čís.: 90212
Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky
Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements
Třídící znak: 038110Datum vydání: 01.03.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 7441
Kat. čís.: 97706
Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách
Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests
Třídící znak: 038112Datum vydání: 01.09.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 7384
Kat. čís.: 16778
Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky
Corrosion tests in artifical atmosphere. General requirements
Třídící znak: 038120Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18512)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1995  
  
ČSN EN ISO 10062
Kat. čís.: 516761
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů
Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es)
Třídící znak: 038121Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16701
Kat. čís.: 98799
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem
Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere - Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution
Třídící znak: 038122Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16151
Kat. čís.: 506081
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení
Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic test with exposure to acidified salt spray, dry and wet conditions
Třídící znak: 038123Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16539
Kat. čís.: 94662
Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti
Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt-deposition process - "Dry" and "wet" conditions at constant absolute humidity
Třídící znak: 038124Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 515695)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2022  
  
ČSN EN ISO 21207
Kat. čís.: 515694
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení
Corrosion tests in artificial atmospheres - Accelerated corrosion tests involving alternate exposure to corrosionpromoting gases, neutral salt-spray and drying
Třídící znak: 038125Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11130
Kat. čís.: 505511
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution
Třídící znak: 038129Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22479
Kat. čís.: 516454
Koroze kovů a slitin - Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu)
Corrosion of metals and alloys - Sulfur dioxide test in a humid atmosphere (fixed gas method)
Třídící znak: 038130Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 03 8131
Kat. čís.: 560
Korozní zkouška v kondenzační komoře
Condensation chambre test
Třídící znak: 038131Datum vydání: 01.07.1973  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12142)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.1982  
  
ČSN EN ISO 9227
Kat. čís.: 517321
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests
Třídící znak: 038132Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 03 8135
Kat. čís.: 24496
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky
Protection against corrosion. Metals, alloys and metallic coatings. Corrosion tests in liquids and vapours. General requirements
Třídící znak: 038135Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 4536
Kat. čís.: 20687
Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech - Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)
Metallic and non-organic coatings on metallic substrates. Saline doplets coorosion test (SD test)
Třídící znak: 038136Datum vydání: 01.12.1996  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 03 8137
Kat. čís.: 24497
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení
Třídící znak: 038137Datum vydání: 01.05.1990  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 11306
Kat. čís.: 52665
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306 : 1998)
Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating metals and alloys in surface sea water (ISO 11306:1998)
Třídící znak: 038138Datum vydání: 01.11.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12732
Kat. čís.: 81363
Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)
Corrosion of metals and alloys - Electrochemical potentiokinetic reactivation measurement using the double loop method (based on Čihal's method)
Třídící znak: 038140Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 4539
Kat. čís.: 18465
Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)
Electrodeposited chromium coatings. Electrolytic corrosion testing (EC test)
Třídící znak: 038141Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>