LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA


Vyhovuje 2874 produktů
Aktuální strana 2 z 144

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 9111
Kat. čís.: 75516
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment applicable to maintenance organizations
Třídící znak: 310415Datum vydání: 01.06.2006    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9120
Kat. čís.: 505757
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
Třídící znak: 310416Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9121
Kat. čís.: 83739
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)
Aerospace series - Quality management systems - Assessment applicable to stockist distributors (based on ISO 9001:2000)
Třídící znak: 310417Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9115
Kat. čís.: 508450
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)
Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
Třídící znak: 310420Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 9114
Kat. čís.: 517036
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Přímé dodávky - Návod pro letecké firmy
Aerospace series - Quality systems - Direct Ship - Guidance for aerospace companies
Třídící znak: 310421Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9116
Kat. čís.: 99747
Letectví a kosmonautika - Požadavky na oznámení o změně
Aerospace series - Notice of Change (NOC) Requirements
Třídící znak: 310422Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9117
Kat. čís.: 504072
Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním
Aerospace series - Delegated Product Release Verification
Třídící znak: 310423Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-100
Kat. čís.: 505158
Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace
Programme Management - Configuration Management - Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-101
Kat. čís.: 505159
Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace
Programme Management - Configuration Management - Part 101: Configuration identification
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-102
Kat. čís.: 505160
Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace
Programme Management - Configuration Management - Part 102: Configuration status accounting
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-103
Kat. čís.: 505161
Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity
Programme Management - Configuration Management - Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-104
Kat. čís.: 505162
Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace
Programme Management - Configuration Management - Part 104: Configuration Control
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9223-105
Kat. čís.: 505163
Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů
Programme Management - Configuration Management - Part 105: Glossary
Třídící znak: 310424Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9162
Kat. čís.: 505755
Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice
Aerospace series - Aerospace Operator Self-Verification Programs
Třídící znak: 310425Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9278
Kat. čís.: 506123
Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů
Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
Třídící znak: 310426Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9145
Kat. čís.: 506882
Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí
Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
Třídící znak: 310427Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9146
Kat. čís.: 506881
Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
Aerospace series - Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program - Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations
Třídící znak: 310428Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9107
Kat. čís.: 507595
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl
Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery Authorization - Guidance for Aerospace Companies
Třídící znak: 310429Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 4179
Kat. čís.: 514383
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení
Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
Třídící znak: 310430Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 9138
Kat. čís.: 509536
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky
Aerospace Series - Quality Management Systems - Statistical Product - Acceptance Requirements
Třídící znak: 310431Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>