NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 2 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A
Kat. čís.: 88133
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Annexe Nationale - Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation bâtiments
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.06.2011    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1991-1-2
Kat. čís.: 70722
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.08.2004  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 72303)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.03.2005Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76731)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2006  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 85021)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 92814)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A
Kat. čís.: 92815
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.05.2013    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1991-1-3
Kat. čís.: 72773
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 500076)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2016  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 73559)ZrušenáCena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2005Datum zrušení:  01.07.2011 
  
Změna  : NA/Z1 ed. A (Katalogové číslo: 77411)ZrušenáCena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.12.2006Datum zrušení:  01.07.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85175)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z 2 (Katalogové číslo: 85174)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 76935)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.10.2006  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 85359)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 90217)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 92803)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 514027)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2022  
  
Změna  : Z7 (Katalogové číslo: 519631)NováCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2024  
  
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Kat. čís.: 519632
Nová
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2
Kat. čís.: 514025
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.01.2022Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
Kat. čís.: 501501
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.01.2017    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1991-1-4
Kat. čís.: 77516
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 86880)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2010  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81327)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2008Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81237)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2008  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 85909)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2010  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 87450)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Oprava  : Opr.4 (Katalogové číslo: 510805)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2020  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85360)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 89262)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 92733)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2013  
  
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2
Kat. čís.: 511034
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A
Kat. čís.: 93292
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 4: General actions - Wind loads
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1991-1-5
Kat. čís.: 72774
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal Actions
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 73383)ZrušenáCena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2005Datum zrušení:  01.07.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85028)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 88235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85031)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85361)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A
Kat. čís.: 88147
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Annexe Nationale - Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.06.2011    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1991-1-6
Kat. čís.: 76586
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79313)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007Datum zrušení:  01.07.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82430)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 92799)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85032)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85362)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 88372)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 90439)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A
Kat. čís.: 90861
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1- 6: General actions - Actions during execution
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.07.2012    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1991-1-7
Kat. čís.: 79645
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.12.2007  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 97238)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81407)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2008Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87337)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85363)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A
Kat. čís.: 98628
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.11.2015    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1991-3
Kat. čís.: 79826
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81561)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2008Datum zrušení:  01.12.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 93183)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 508828)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2019  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85364)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1991-3 NA ed. A
Kat. čís.: 89161
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.11.2011    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1991-4
Kat. čís.: 80291
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81771)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2008Datum zrušení:  01.06.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87451)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 93275)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 504793)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2018  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85033)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85494)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 88036)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 88037)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2011  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 88239)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2011  
  
ČSN EN 1991-4 ed. 2
Kat. čís.: 504803
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>