NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 3 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1991-4 NA ed. A
Kat. čís.: 93279
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1998-1
Kat. čís.: 76413
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.09.2006  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 93641)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 78063)ZrušenáCena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2007Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86590)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 90061)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2012  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85365)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 86281)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.07.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 93688)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2013  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 99089)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN 1998-1 ed. 2
Kat. čís.: 93642
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 99088)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN 1998-1 NA ed. A
Kat. čís.: 500738
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.09.2016    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1998-2
Kat. čís.: 78269
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 84312)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2009  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 89954)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2012  
  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 80949)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2008Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87340)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 89508)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85366)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 92805)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.2013  
  
ČSN EN 1998-2 ed. 2
Kat. čís.: 92804
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1998-2 NA ed. A
Kat. čís.: 90574
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.05.2012    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1998-3
Kat. čís.: 78375
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.05.2007  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 80944)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2008Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 87336)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 94912)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85367)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 93115)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2013  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 94910)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2014  
  
ČSN EN 1998-3 ed. 2
Kat. čís.: 94906
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1998-3 NA ed. A
Kat. čís.: 93698
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.09.2013    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1998-4
Kat. čís.: 80290
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.03.2008  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 81752)ZrušenáCena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2008Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88745)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85368)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1998-4 NA ed. A
Kat. čís.: 89502
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.12.2011    Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 1998-5
Kat. čís.: 75953
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 77304)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.2006Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85369)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1998-5 NA ed. A
Kat. čís.: 89503
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.12.2011    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN EN 1998-6
Kat. čís.: 77782
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : NA ed. A (Katalogové číslo: 79349)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2007Datum zrušení:  01.01.2012 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85370)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
ČSN EN 1998-6 NA ed. A
Kat. čís.: 89504
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídící znak: 730036Datum vydání: 01.12.2011    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 73 0037
Kat. čís.: 32648
Zemní tlak na stavební konstrukce
Earth pressure acting on structures structures
Třídící znak: 730037Datum vydání: 01.11.1991  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 52451)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1998  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 86258)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2010  
  
ČSN 73 0038
Kat. čís.: 508851
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Assessment and verification of existing structures - Supplementary guidance
Třídící znak: 730038Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN ISO 13822
Kat. čís.: 96239
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Bases for design of structures - Assessment of existing structures
Třídící znak: 730038Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0039
Kat. čís.: 96588
Navrhování objektů na poddolovaném území
Design of constructions on the mining subsidence areas
Třídící znak: 730039Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>