NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1473 produktů
Aktuální strana 6 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 73 0205
Kat. čís.: 17348
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Geometric accuracy in building. Design geometrical accuracy
Třídící znak: 730205Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0210-1
Kat. čís.: 31025
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of erection
Třídící znak: 730210Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0212-1
Kat. čís.: 20181
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 1: General principles
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.10.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 73 0212-3
Kat. čís.: 20601
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 3: Building structures
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.01.1997  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 73 0212-4
Kat. čís.: 16278
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0212-5
Kat. čís.: 15260
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Accuracy control of building components
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.01.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0212-6
Kat. čís.: 32244
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Statistical analysis and sampling inspection
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0212-7
Kat. čís.: 16711
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Part 7: Statistical process control
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN ISO 7077
Kat. čís.: 18549
Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
Geometrical accuracy in building industry. Measuring methods for building. General principles and procedures for the verification of dimensioal compliance
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.11.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 7737
Kat. čís.: 18214
Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
Geometrical accuracy in building industry. Tolerances for building. Presentation of dimensional accuracy data
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.10.1995  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 8322-2
Kat. čís.: 16268
Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma
Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments. Part 2: Measuring tapes
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8322-7
Kat. čís.: 16273
Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování
Geometrical accuracy in building industry. Determination of accuracy of measuring instruments. Part 7: Instruments when used for setting out
Třídící znak: 730212Datum vydání: 01.06.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17123-1
Kat. čís.: 80613
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 1: Theory
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 17123-2
Kat. čís.: 74599
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 2: Levels
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17123-3
Kat. čís.: 74597
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 3: Theodolites
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17123-4
Kat. čís.: 74596
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 4: Electro-optical distance meters (EDM instruments)
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17123-5
Kat. čís.: 74595
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 5: Electronic tacheometers
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17123-6
Kat. čís.: 74594
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 6: Rotating lasers
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 17123-7
Kat. čís.: 74593
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje
Optics and optical instruments - Field procedures for testing geodetic and surveying instruments - Part 7: Optical plumbing instruments
Třídící znak: 730220Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 7078
Kat. čís.: 19269
Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
Building construction. Procedures for setting out, Measurement and surveying. Vocabulary and guidance notes
Třídící znak: 730230Datum vydání: 01.05.1996  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>