NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1473 produktů
Aktuální strana 7 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 9488
Kat. čís.: 518803
Solární energie - Slovník
Solar energy - Vocabulary
Třídící znak: 730300Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12975
Kat. čís.: 518432
Solární kolektory - Obecné požadavky
Solar collectors - General requirements
Třídící znak: 730301Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12976-1
Kat. čís.: 516243
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements
Třídící znak: 730302Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12976-2
Kat. čís.: 511785
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
Třídící znak: 730302Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 52022-1
Kat. čís.: 515059
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing
Třídící znak: 730303Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 52022-3
Kat. čís.: 503679
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 3: Detailed calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing
Třídící znak: 730303Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9806
Kat. čís.: 504363
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods
Třídící znak: 730304Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12977-1
Kat. čís.: 505393
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
Třídící znak: 730305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12977-2
Kat. čís.: 505392
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Třídící znak: 730305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12977-3
Kat. čís.: 505391
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
Třídící znak: 730305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12977-4
Kat. čís.: 505394
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
Třídící znak: 730305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12977-5
Kat. čís.: 505390
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
Třídící znak: 730305Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22975-1
Kat. čís.: 501580
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Solar energy - Collector components and materials - Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance
Třídící znak: 730306Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22975-2
Kat. čís.: 501581
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Solar energy - Collector components and materials - Part 2: Heat-pipes for solar thermal application - Durability and performance
Třídící znak: 730306Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22975-3
Kat. čís.: 96519
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability
Třídící znak: 730306Datum vydání: 01.01.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12569
Kat. čís.: 505387
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Thermal performance of buildings and materials - Determination of specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method
Třídící znak: 730311Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15758
Kat. čís.: 96080
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems
Třídící znak: 730312Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13787
Kat. čís.: 68800
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of declared thermal conductivity (ISO 13787: 2003)
Třídící znak: 730313Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15148
Kat. čís.: 69200
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion
Třídící znak: 730314Datum vydání: 01.02.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 501719)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.02.2017  
  
ČSN EN ISO 15927-1
Kat. čís.: 70784
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
Hygrothermal performance of building - Calculation and presentation of climatic dat - Part 1: Monthly and annual means of single meteorological elements
Třídící znak: 730315Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>