NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1479 produktů
Aktuální strana 5 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 16757-2
Kat. čís.: 508435
Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry
Třídící znak: 730112Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23386
Kat. čís.: 511621
Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries
Třídící znak: 730113Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23387
Kat. čís.: 512337
Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy
Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets - Concepts and principles
Třídící znak: 730114Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17549-2
Kat. čís.: 517565
Informační modelování staveb - Struktura informací založená na EN ISO 16739-1 pro výměnu datových šablon a datových listů pro stavební předměty - Část 2: Konfigurovatelné stavební předměty a požadavky
Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements
Třídící znak: 730115Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P ISO/TS 12911
Kat. čís.: 94698
Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
Framework for building information modelling (BIM) guidance
Třídící znak: 730121Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 29481-1
Kat. čís.: 505061
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
Třídící znak: 730122Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29481-2
Kat. čís.: 503543
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce
Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework
Třídící znak: 730122Datum vydání: 01.11.2017  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29481-3
Kat. čís.: 516526
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód
Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema
Třídící znak: 730122Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21597-1
Kat. čís.: 516619
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner
Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 1: Container
Třídící znak: 730123Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21597-2
Kat. čís.: 516620
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb
Information container for linked document delivery - Exchange specification - Part 2: Link types
Třídící znak: 730123Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17632-1
Kat. čís.: 516693
Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování
Building information modelling (BIM) - Semantic modelling and linking (SML) - Part 1: Generic modelling patterns
Třídící znak: 730124Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17412-1
Kat. čís.: 513009
Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy
Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 730141Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19650-1
Kat. čís.: 508539
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513094)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 19650-2
Kat. čís.: 509084
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513093)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN ISO 19650-3
Kat. čís.: 511781
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19650-4
Kat. čís.: 516356
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 4: Information exchange
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19650-5
Kat. čís.: 511381
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Securityminded approach to information management
Třídící znak: 730150Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0202
Kat. čís.: 17347
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
Geometric accuracy in building. General requirement
Třídící znak: 730202Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0205
Kat. čís.: 17348
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Geometric accuracy in building. Design geometrical accuracy
Třídící znak: 730205Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0210-1
Kat. čís.: 31025
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of erection
Třídící znak: 730210Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>