NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 4 z 74

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 73 0040
Kat. čís.: 507252
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
Loads on structures by technical seismicity and their response
Třídící znak: 730040Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 15129
Kat. čís.: 505548
Antiseizmické konstrukční úpravy
Anti-seismic devices
Třídící znak: 730041Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 73 0042
Kat. čís.: 89979
Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění
Pressure of fresh concrete on vertical formwork
Třídící znak: 730042Datum vydání: 01.04.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0043
Kat. čís.: 508850
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
Supplementary guidance for the verification of working life of structures subjected to environmental actions
Třídící znak: 730043Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 13823
Kat. čís.: 96240
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
General principles on the design of structures for durability
Třídící znak: 730043Datum vydání: 01.12.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0080
Kat. čís.: 31023
Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví
Protection of building constructions against corrosion. Terminology
Třídící znak: 730080Datum vydání: 01.01.1986  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0081
Kat. čís.: 31024
Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
Třídící znak: 730081Datum vydání: 01.05.1986  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 10845-1
Kat. čís.: 513393
Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy
Construction procurement - Part 1: Processes, methods and procedures
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-2
Kat. čís.: 513394
Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace
Construction procurement - Part 2: Formatting and compilation of procurement documentation
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-3
Kat. čís.: 515623
Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení
Construction procurement - Part 3: Standard conditions of tender
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-4
Kat. čís.: 513395
Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek
Construction procurement - Part 4: Standard conditions for the calling for expressions of interest
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-5
Kat. čís.: 88871
Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky
Construction procurement - Part 5: Participation of targeted enterprises in contracts
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-6
Kat. čís.: 88872
Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky
Construction procurement - Part 6: Participation of targeted partners in joint ventures in contracts
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-7
Kat. čís.: 88873
Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky
Construction procurement - Part 7: Participation of local enterprises and labour in contracts
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10845-8
Kat. čís.: 88874
Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky
Construction procurement - Part 8: Participation of targeted labour in contracts
Třídící znak: 730090Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 16739-1
Kat. čís.: 510507
Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema
Třídící znak: 730100Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 10294,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12006-2
Kat. čís.: 502355
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci
Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification
Třídící znak: 730101Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 511018)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.09.2020  
  
ČSN EN ISO 12006-3
Kat. čís.: 515986
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for objectoriented information
Třídící znak: 730101Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 22263
Kat. čís.: 94695
Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu
Organization of information about construction works - Framework for management of project information
Třídící znak: 730102Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 16354
Kat. čís.: 94694
Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
Guidelines for knowledge libraries and object libraries
Třídící znak: 730111Datum vydání: 01.02.2014  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>