NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1469 produktů
Aktuální strana 1 z 74

Další strana >>

ČSN P ISO 6707-1
Kat. čís.: 512170
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
Třídící znak: 730000Datum vydání: 01.04.2021  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO 6707-2
Kat. čís.: 504809
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract and communication terms
Třídící znak: 730000Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO 6707-3
Kat. čís.: 514310
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 3: Sustainability terms
Třídící znak: 730000Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN P ISO 6707-4
Kat. čís.: 514039
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management
Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 4: Facility management terms
Třídící znak: 730000Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0001-1
Kat. čís.: 67048
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
Design of structures - Dictionary - Part 1: Reliability and actions on structures
Třídící znak: 730001Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 73 0001-2
Kat. čís.: 67049
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
Design of structures - Dictionary - Part 2: Concrete structures
Třídící znak: 730001Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0001-3
Kat. čís.: 65244
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce
Design of building structures - Dictionary - Part 3: Steel structures
Třídící znak: 730001Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0001-5
Kat. čís.: 67982
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce
Design of building structures - Dictionary - Part 5: Timber structures
Třídící znak: 730001Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 73 0001-7
Kat. čís.: 66305
Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika
Design of structures - Dictionary - Part 7: Geotechnics
Třídící znak: 730001Datum vydání: 01.05.2003  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 1990
Kat. čís.: 69473
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Eurocode: Basis of structural design
Třídící znak: 730002Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A 1 (Katalogové číslo: 75787)ZrušenáCena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.06.2006Datum zrušení:  01.05.2007 
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 77811)Cena: 434,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2007  
  
Oprava  : NA ed. A/Oprava 1 (Katalogové číslo: 79822)ZrušenáCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2007Datum zrušení:  01.07.2011 
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 79242)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2007  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 80665)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2008  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 85026)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Oprava  : Opr.4 (Katalogové číslo: 87457)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85029)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85357)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 87677)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2011  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 97281)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.05.2015  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 511822)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.2021  
  
ČSN EN 1990 ed. 2
Kat. čís.: 511820
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Eurocode: Basis of structural design
Třídící znak: 730002Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
ČSN EN 1990 NA ed. A
Kat. čís.: 511821
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
National Annex - Eurocode: Basis of structural design
Třídící znak: 730002Datum vydání: 01.02.2021    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 73 0005
Kat. čís.: 31015
Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
Modular coordination of dimensions in construction. Basic specifications
Třídící znak: 730005Datum vydání: 01.12.1989  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 73 0020
Kat. čís.: 85549
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd
Terminology of structural reliability
Třídící znak: 730020Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 3898
Kat. čís.: 65528
Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
Bases for design of structures - Notations - General symbols
Třídící znak: 730030Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 2394
Kat. čís.: 500332
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí
General principles on reliability for structures
Třídící znak: 730031Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0032
Kat. čís.: 509350
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
Design of building structures loaded by dynamic effects of machines.
Třídící znak: 730032Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 73 0034
Kat. čís.: 506278
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
Supplementary guidance for atmospheric icing on structures
Třídící znak: 730034Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 12494
Kat. čís.: 506279
Zatížení konstrukcí námrazou
Atmospheric icing on structures
Třídící znak: 730034Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1991-1-1
Kat. čís.: 69328
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Třídící znak: 730035Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 85027)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 85030)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.2010  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 85358)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2010  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>